Tegenexpertise waterschade

Tegenexpertise waterschade : wat is er nu juist gedekt door mijn verzekering ? 

Waterschade is één van de belangrijkere dekkingen van een brandverzekering van uw woning. Deze basis waarborg is bij alle verzekeraars voorzien. Tegelijk is het wel een schade met een complexe regelgeving die vaak ook nog verschilt tot in de details van de ene verzekeraar tot de andere.  Contacteer een Tegenexpertise waterschade als je twijfelt.

Vaak is het dichten van een lek , zij het nu aan het dak of een leiding, beperkt tot het lokaal dichten van het lek zelf en dus niet de vervanging van gans de leiding of dak.

Meer over Tegenexpertise waterschade

Vergeet ook niet dat er per lek een franchise kan aangerekend worden, zelfs al bevinden ze zich bvb. op het zelfde stuk leiding. Bovendien kan de verzekeraar zijn tussenkomst eventueel weigeren, indien hetzelfde type lek zich reeds meerdere malen heeft voorgedaan in hetzelfde huis. Men spreekt dan van algemen slijtage en er zal enkel tussenkomst zijn voor de eerste maal dat het lek zich voordoet.

​Opgelet onze Tegenexpertise waterschade zegt dat de regels verschillen ook duidelijk of het nu gaat om afvoerleidingen of om toevoerleidingen. In ieder geval is het waterverlies zelf uitgesloten, tenzij gedekt door een optie.

Voor grotere schadegevallen ( zie Tegenexpertise waterschade tarieven ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

ONZE Diensten

Tegenexpertise waterschade

Tegenexpertise

In het kader van een schadegeval heeft u steeds recht op de bijstand van uw eigen expert. Een ( Contre expertise  ) Tegenexpertise waterschade laat toe uw schadevergoeding te controleren en de dekking na te gaan….

Prive expert brandschade

Prive Expert

De Prive Expert tegenexpertise helpt u uw schadeaangifte in te vullen, een dossier op te stellen voor het burgerlijk verhaal. De keuze van een Tegenexpertise waterschade  is uw vrije keuze. Uw expert werkt voor U en verdedigt Uw belangen.

Tegenexpert Brand

Immo Expert

Onze kennis op het vlak van immobilien situeert zich op meerdere vlakken : plaatsbeschrijving, techinsch onderzoek, waarde schattingen


Gebruik van vochtmeettoestellen voor de evaluatie van waterschade in gebouwen

Een vochtmeetinstrument (MMD) kan worden gebruikt om de vochtconcentratie in een bouwmateriaal vast te stellen.
De beoordeling van schimmelkolonisatie en waterschade in bouwmaterialen kan problemen opleveren, vooral als er geen zichtbare watervlekken, schimmelgroei of natte/muffe geuren in een gebouw aanwezig zijn. Schimmelgroei wordt beschouwd als een manifestatie van waterschade aan bouwmaterialen. Schimmelgroei ontstaat doordat poreuze materialen langer dan 48 uur door water worden bevochtigd. Water kan afkomstig zijn van of het gevolg zijn van:

Lekken in de bouwschil (bijv. daklekken, slecht afgedichte ramen, natte kelders)
Lekkages uit loodgieters-, sprinkler- of HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning)
Vochtige lucht die condenseert op oppervlakken
Overmatige vochtigheid (meer dan 70%) gedurende een lange periode van vochtig weer
Activiteiten in een gebouw (bv. douches) zonder afzuigventilatie of te openen ramen
Materialen die schimmelgroei kunnen bevorderen hebben twee eigenschappen gemeen: ze zijn (1) poreus en (2) bevatten koolstof. Dergelijke materialen zijn onder meer gipsplaat, vloerbedekking, stof, papier/karton, plafondtegels en houtmaterialen. Schimmel kan ook groeien op stof en verf op het oppervlak van semi-poreuze of niet-poreuze materialen zoals metaal, hout, plastic, baksteen en pleisterwerk. Langdurig contact tussen water (vloeistof of damp) en materialen die vatbaar zijn voor schimmelkolonisatie, creëert omstandigheden die leiden tot schimmelgroei, vooral in het binnenmilieu.

Schimmelgroei is een symptoom van chronische vochtigheid. Daarom kunnen de overheidsvoorschriften inzake chronische vochtigheid, 105 CMR 410.000 Minimumnormen voor de geschiktheid voor menselijke bewoning (Sanitary Code, hoofdstuk II), worden gebruikt om de schimmelgroei in gebouwen aan te pakken.

Een vochtmeetinstrument (MMD) kan worden gebruikt om de vochtconcentratie in een bouwmateriaal vast te stellen. Hieronder volgt een leidraad voor het gebruik van MMD’s om de vochtconcentratie in bouwmaterialen te bepalen.

Vochtmeettoestellen (MMD)

De MMD werkt volgens het principe van het meten van elektrische weerstand. Verschillende materialen (b.v. gipsplaten, pleisterwerk, hout) geleiden niet gemakkelijk een elektrische stroom wanneer zij droog en intact zijn. Toevoeging van water aan deze materialen verhoogt het elektrisch geleidingsvermogen. De MMD meet het geleidingsvermogen van elektriciteit door het bemonsterde materiaal. Deze apparaten hebben pinnen of hebben geen pinnen; beide typen werken echter volgens vergelijkbare principes.

De pinnen van een MMD vormen twee uiteinden van een elektrisch circuit dat, wanneer het in nat materiaal wordt gestoken, een elektrische stroom opwekt. De MMD meet de sterkte van de elektrische stroom tussen de pinsondes om het vochtgehalte van het bemonsterde materiaal te schatten, dat door het apparaat wordt uitgedrukt als een percentage. De sonde van een MMD met pinnen kan worden verlengd zodat de gebruiker plafonds en hoge oppervlakken kan bereiken. De pinnen van een MMD-sonde kunnen materialen beschadigen, zoals muurplaten.

Een pinloze MMD daarentegen is niet-destructief. Een sensorplaat op de achterkant van de meter projecteert een elektrisch veld op het oppervlak van een materiaal. De MMD detecteert elektrische veranderingen veroorzaakt door vocht in het materiaal. Voor een nauwkeurige meting moet de sensorplaat van een pinloze MMD vlak op het bemonsterde oppervlak liggen.

Om het vochtgehalte van het materiaal gemakkelijk te kunnen registreren, wordt een MMD met digitale uitlezing aanbevolen. MMD’s kunnen worden gebruikt om het vochtgehalte in pleisterwerk, hout, gipsplaat (GW), beton en baksteen vast te stellen. Het is belangrijk dat de juiste materiaalinstelling wordt gebruikt bij het nemen van vochtmetingen. MMD’s kunnen ook worden gebruikt in andere materialen (b.v. tapijt) om vast te stellen of er vocht aanwezig is. In deze gevallen wordt aanbevolen om de MMD in te stellen op de “hout” instelling.

Het interpreteren van vochtmeterstanden

MMD’s hebben meestal een kleurenschaal om aan te geven of een materiaal vocht heeft op het verwachte niveau, licht verhoogd of verzadigd is. Deze kleurindicatoren kunnen worden gebruikt als leidraad om te bepalen of een materiaal nat is. De gebruikershandleiding Tegenexpertise waterschade is een belangrijk hulpmiddel om de numerieke waarden voor bepaalde materialen te begrijpen.

Tegenexpertise waterschade Bemonsteringsmethodologie
In het algemeen moeten vochtmonsters binnenshuis op ten minste twee afzonderlijke locaties worden genomen: het verdachte materiaal en een locatie waarvan niet wordt vermoed dat er een vochtprobleem is (de controlelocatie). Bemonstering op de controleplaats is nodig voor vergelijking om te garanderen dat de metingen nauwkeurig zijn. Hieronder vindt u meer gedetailleerde richtsnoeren voor het bepalen van de bemonsteringsplaatsen. (Privé expert brand)